Panasonic CUKE30NKU

CU-KE30NKU Outdoor Unit For KE30NKU

Got A Question?
800-299-9470

CU-KE30NKU Outdoor Unit For KE30NKU


Model: Panasonic CUKE30NKU
This is a part of the following product:
- Panasonic KE30NKU

CU-KE30NKU Outdoor Unit For KE30NKU

    Model

  • Brand:Panasonic
  • SKU:CUKE30NKU
  • Stock Id:231406

Shipping Methods & Details


  • Please enter your shipping ZIP Code to get available shipping methods and cost: